Besøg med klassen

DNA & liv - invasive arter i havvand

Undervisningsforløbet DNA & liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasieklasser på Zoologisk Museum.

Deltagelsen i DNA & liv giver klassen en enestående mulighed for at arbejde aktivt med molekylærbiologi, biodiversitet, økologi og populationsbiologi.

I DNAlab arbejder eleverne med artsbestemmelse og metodesammenligning. Ved hjælp af realtime-PCR og artsspecifikke primere og prober undersøger de miljø-DNA fra havvand og eftersøger DNA fra udvalgte invasive og almindelige arter. Desuden arbejder eleverne med klassisk artsbestemmelse af fisk ved hjælp af morfologiske karakteristika. Eleverne analyserer og fortolker selv deres resultater, som de får med hjem til efterbearbejdning på skolen.

Har du og din klasse allerede selv deltaget i feltarbejde og indsamlet prøver og data fra en lokal havn, så notér jeres prøvenummer i kommentarfeltet, når du booker. Prøvenummeret har vi sendt dig på mail, da vi modtog din prøve. Det består af ni tegn og ser således ud DL2018xxx.

OBS: Vi har flyttet DNAlab til nye lokaler på Zoologisk Museum. Det betyder, at vi har plads til max 24 elever pr. dag.

Se praktiske oplysninger om besøget her.

Læs mere på www.dnaogliv.dk eller skriv til dnalab@snm.ku.dk

Bemærk: Antal ledig pladser er tilbageværende elevpladser på den pågældende dato. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.

Betaling: Udfyld, print og medbring EAN-blanketten på forhånd. Link til EAN-blanket.

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø | Biologi og bioteknologi | 6,5 time | max 24 elever |  100 kr. pr. elev

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
1 - 12
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - DNAlab
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
6 timer, 30 minutter