Besøg med klassen

By under vand

De øgede regnmængder skaber store problemer i byen. Men det er også her vi finder løsningerne. For at byen kan være rustet til de fremtidige udfordringer skal byen gentænkes og nye løsninger frembringes.

Klimaforandringerne er over os, og en umiddelbar konsekvens af dette er de øgede mængder regnvand, der giver problemer i byen og på landet. Dette undervisningsforløb tager udgangspunkt i denne problemstilling og søger at præsentere baggrund, teori, løsningsmodeller, samt praktisk anvendelse. Eleverne vil stifte bekendtskab med byplanlæggerens og landskabsarkitektens rolle i dette tema.

Undervisningen er tilrettelagt, så eleverne selvstændigt kan løse opgaverne. Eleverne skal selv indhente relevant data og viden, samt aktivt bruge denne viden i en kreativ og skabende sammenhæng.
 
Der tages udgangspunkt i elevernes egne erfaringer i et uformelt og alternativt læringsmiljø. Vi tilbyder et helstøbt undervisningsforløb med aktiviteter og opgaver fra start til slut. Forløbet giver lærere og elever mulighed for at gå i dybden med klimatilpasningsproblematikker og løsningsforslag på en legende og kreativ måde. Der er også gode muligheder for, at perspektivere den anvendte teori på lokale forhold i elevernes umiddelbare nærområde.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
10 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
SCIENCE Skoletjeneste -Frederiksberg
Thorvaldsensvej 40, opgang 8, lokale G54, E54 og D54
1871 Frederiksberg C
Arrangør:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Skoletjeneste
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
2 timer, 30 minutter