Besøg med klassen

Geoforedrag - Bjergarternes dannelse

Foredrag om hvordan bjergarter dannelse dybt i jorden. Hvordan ser man forskel på bjergarter og mineraler, og hvor finder vi dem i vores hverdag? Og hvorfor hedder glimmer egentlig glimmer?

Praktisk

  • Klassetrin: 7. – 10. kl.
  • Antal: op til 5 klasser ad gangen
  • Varighed: 45 min.
  • Form: Geoforedrag
  • Pris: Foredraget er gratis, når der er betalt entre til Geologisk Museum: 15,- pr. elev, læreren er gratis. 
  • Adresse: Geologisk Museum
  • Mødested: Foredraget afholdes i Geologisk Museums auditorium.

Beskrivelse

I foredraget vil en museumsunderviser fortælle om hvor bjergarterne kommer fra og hvordan man kan lære at blive opmærksom på små detaljer ved sten som kan sige noget om, hvordan stenen er blevet skabt af jordens vældige geologiske kræfter. 
Eleverne vil gennem foredrag og enkle undersøgelser af mineraler og bjergarter blive introduceret for geologiske grundbegreber. Foredragets budskab er, at alle sten gemmer på en spændende fortælling om hvordan, jordens kræfter har formet dem. Undervejs i foredraget skal eleverne selv undersøge forskelligt geologisk materiale.   
Efter foredraget kan I fortsætte besøget i Geologisk Museums udstillinger.

Faglige begreber

Bjergarter, mineraler, granit, geologiske processer, dybbjergarter, geologisk metode, beskrivelse

Mål

Målet med foredraget er, at eleverne kan kende forskellige mineraler og bjergarter fra hinanden og at eleverne kan lave enkle geologiske undersøgelser, hvor de bliver opmærksomme på de vigtigste forskelle på mineraler og bjergarter

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser. Museumsunderviseren har forberedt et foredrag med få, men centrale pointer. Eleverne får summespørgsmål, små praktiske øvelser og aktiviteter undervejs. Vi forventer, at eleverne er forberedt på, at de skal til foredrag i et stort auditorium og er indstillet på at lytte og deltage.  Vores forventning til dig som lærer er, at I ankommer til museet i god tid, så foredraget kan starte til tiden. Din klasse kommer til at sidde på samme række i auditoriet. Der kan være op til 4 andre klasser end jer til foredraget.
Det er en stor fordel, hvis du har delt eleverne i grupper på 4-5 elever på forhånd. Når eleverne arbejder indbyrdes ved de små øvelser og spørgsmål, er det meget værdsat, hvis du som lærer støtter de grupper, som du ved kan have behov for det. 

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvor og hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet, som eleverne skal arbejde med? Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Overvej hvordan turen skal efterbehandles. Kan den viden I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
20 - 125
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Geologisk Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Arrangør:
SCIENCE - Geologisk Museum
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
45 minutter
Pris:
15,00