Undervisningsmateriale

GeoScience

GeoScience er en fællesudgivelse fra Københavns Universitet, GEUS og Aarhus Universitet, der alle er parter i Geocenter Danmark.

GeoScience - en inspirationsbog til fagene geovidenskab og naturgeografi i gymnasiet
 

Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de giver en introduktion til centrale temaer inden for geologi, naturgeografi , kulturgeografi og biologi både i Danmark og i resten af verden. GeoScience kan også bruges som oplæg til diskussion af vigtige emner som for eksempel vores beredskab i forhold til naturkatastrofer, forvaltning af naturressourcer samt menneskets ansvar i forhold til klimaforandringer, også i det langsigtede perspektiv.

Flere af kapitlerne er opdateringer af tekster, der tidligere har været bragt i bladene ”Geoviden” og ”Geologisk Nyt”, og herfra kan der
hentes masser af materiale til at supplere GeoScience i undervisningssammenhæng.

GeoScience udleveres gratis som klassesæt til gymnasier i Danmark. De tre udgivende institutioner har omfattende tilbud om klassebesøg, studiepraktik og meget mere. Du kan læse mere om mulighederne på:

 

Herunder kan de enkelte kapitler eller hele bogen samlet downloades i pdf-format.

 

Hele bogen GeoScienceRygende vulkankrater, April 2013, 132 sider
Kapitel 1-16

Side 1-132

Download bogen som pdf-fil (26,4 MB)

 

 


Kapitel 1En jordklode
Jordens fremtid

Af Henning Sørensen
Side 6-7

Download kapitlet som pdf-fil (0,3 MB)

 

 


Kapitel 2Et vulkankrater

Processerne i jordens indre

Af Hans Thybo og Lars Nielsen
Side 8-15

Download kapitlet som pdf-fil (2 MB)

 


Kapitel 3Glødende lava på vej ned til vandkanten

Hvorfor smelter jorden?

Af Paul Martin Holm og Lotte Melchior Larsen
Side 16-30

Download kapitlet som pdf-fil (1,2 MB)

 


Kapitel 4En askesky der stiger op fra en vulkan

Varsling af vulkanudbrud

Af Paul Martin Holm
Side 31-33

Download kapitlet som pdf-fil (0,8 MB)

 


Kapitel 5Overfladen på en fremmed planet

Vulkaner andre steder i solsystemet

Af Henning Haack
Side 34-38

Download kapitlet som pdf-fil (0,8 MB)

 


Kapitel 6Satellitbillede af askeskyen fra et vulkanudbrud
De uundgåelige naturkatastrofer - Viden kan beskytte os!

Af Tine B. Larsen
Side 39-46

Download kapitlet som pdf-fil (1,4 MB)

 


Kapitel 7Første side af kapitel 7
11. marts 2011 - et megajordskælv og en katastrofal tsunami

Af Tine B. Larsen og Trine Dahl-Jensen
Side 47-51

Download kapitlet som pdf-fil (0,2 MB)

 


Kapitel 8Asiatisk dreng der holder om et spinkelt træ

Naturens værn mod flodbølger

Af Carsten Broder Hansen
Side 53-57

Download kapitlet som pdf-fil (1,8 MB)

 


Kapitel 9første side af kapitel 9
Overvågning af landbrug og miljø i Sahel

Af Kjeld Rasmussen, Rasmus Fensholt og Silvia Huber
Side 58-63

Download kapitlet som pdf-fil (1,3 MB)

 


Kapitel 10Tæt trafik i en by

Bæredygtig brug af energi og råstoffer

Af Stefan Anderberg
Side 64-71

Download kapitlet som pdf-fil (1,8 MB)

 


Kapitel 11En storby med højhuse set fra luften
Megabyer

Af Christian Wichmann Matthiessen
Side 72-74

Download kapitlet som pdf-fil (0,6 MB)

 


Kapitel 12Et vandløb
Vand - Den vigtigste ressource

Af Erik Nygaard og Torben O. Sonnenborg
Side 75-79

Download kapitlet som pdf-fil (0,7 MB)

 


Kapitel 13En gletcher set fra luften
Danmark i de seneste 35.000 år

Af Michael Houmark-Nielsen, Johannes Krüger og Kurt Henrik Kjær
Side 80-92

Download kapitlet som pdf-fil (1,9 MB)

 


Kapitel 14Bølger der slå mod en strand
Klimaændringer og Kystprocesser

Af Troels Aagaard
Side 93-101

Download kapitlet som pdf-fil (1,1 MB)

 


Kapitel 15Udsigt over København
Talenternes geografi - Regional udvikling i Danmark

Af Høgni Kalsø Hansen og Lars Winther
Side 102-109

Download kapitlet som pdf-fil (0,6 MB)

 


Kapitel 16Et uvejr
Klima - processer og sammenhænge

Af Marit-Solveig Seidenkrantz
Side 110-132

Download kapitlet som pdf-fil (3,6 MB)

 


 

Hvem, hvor og hvornår

Hvad:
Undervisningsmateriale
Udgivet af:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet