Besøg med klassen

DNA & liv - danske padder i søer og vandhuller

Undervisningsforløbet DNA & liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasieklasser på Zoologisk Museum.

Deltagelsen i DNA & liv giver klassen en enestående mulighed for at arbejde aktivt med molekylærbiologi, biodiversitet, økologi og populationsbiologi.

I DNAlab arbejder eleverne med artsbestemmelse og metodesammenligning. Ved hjælp af realtime-PCR og artsspecifikke primere og prober undersøger de miljø-DNA ferskvand og leder efter DNA fra samtlige arter af danske padder. Desuden arbejder eleverne med klassisk artsbestemmelse af fisk ved hjælp af morfologiske karakteristika. Eleverne analyserer og fortolker selv deres resultater, som de får med hjem til efterbearbejdning på skolen.

Har du og din klasse allerede selv deltaget i feltarbejde og indsamlet prøver og data fra en lokal sø, så notér jeres prøvenummer i kommentarfeltet, når du booker. Prøvenummeret har vi sendt dig på mail, da vi modtog din prøve. Det består af ni tegn og ser således ud DL2019xxx.

OBS: Vi har plads til max 24 elever pr. dag. Derudover er der plads til lærere, som altså ikke tæller med i de 24.

Flere mindre klasser kan tilmeldes samme dag, men altid max 24 elever i alt.

Se praktiske oplysninger om besøget her.

Læs mere på www.dnaogliv.dk eller skriv til dnalab@snm.ku.dk

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø | Biologi og bioteknologi | 6,5 time | max 24 elever |  100 kr. pr. elev | Minimumbetaling for 15 elever

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
1 - 24
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - DNAlab
Hvornår:
  • 22.10.2019 09:00 - 15:30 1 ledig plads
  • 24.10.2019 09:00 - 15:30 1 ledig plads
  • 30.10.2019 09:00 - 15:30 24 ledige pladser
  • 07.11.2019 09:00 - 15:30 12 ledige pladser
  • 19.11.2019 09:00 - 15:30 6 ledige pladser
  • 21.11.2019 09:00 - 15:30 3 ledige pladser