Undervisningsmateriale

Bestil mikroorganismer

Gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner kan bestille kulturer af mikroorganismer til brug i undervisningen.

Kulturerne podes i petriskåle og sendes med post. Der må regnes med en uges ekspeditionstid. Bestillingen sker via en bestillingsformular, som kan downloades her:

Bestillingsliste til mikroorganismer

Hvem, hvor og hvornår

Hvad:
Undervisningsmateriale
Udgivet af:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet