Besøg med klassen

Evolution - fra dinosaur til fugl - 7.-10.kl.

UNDERSØG. Hvordan har fuglene udviklet sig - og hvad har de udviklet sig fra? Hvilke informationer kan man hente i et 145 mio. år gammelt fossil? kl

Sammen med eleverne diskuterer vi fjers mange funktioner og vi kommer ind på de evolutionære fordele ved fjer og flyvning.  Dernæst gennemfører eleverne sammenlignende anatomiunderundersøgelser af et 145 mio. år gammelt fossil og skelettet af en nutidig fugl.  Eleverne samler data i form af observationer af forskelle. Undersøgelserne danner udgangspunkt for en diskussion om tilpasninger til flyvning. Undervisningen afsluttes i udstillingen, hvor elevernes resultater og konklusioner diskuteres og perspektiveres.

  • Klassetrin 7.-10. klassetrin
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed: 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 15,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium'

Faglige begreber

Tilpasninger, selektion, sammenlignende anatomi

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne kan gennemføre systematiske observationer af zoologisk materiale og at eleverne kan argumentere for mulige hændelsesforløb i udviklingen af fjer og flyveevne. .
Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsområder naturhistoriske museer arbejder med

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med?
Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Hver gruppe af elever tager 2 arbejdsark med hjem. Arbejdsark 1 er oplistning af moderne fjers funktioner og tilpasning og Arbejdsark 2 er datasæt fra sammenlignende anatomiundersøgelse.
Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan de data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?
Før eller efter besøget på Zoologisk Museum kan I se filmen Tilpasning

Information

 

 

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
1 time, 30 minutter