Besøg med klassen

Darwin og dyrene - 0.-2.kl.

UNDERSØG. Hvem var Darwin og hvordan startede hans interesse for naturen? Hvordan sorterede han de mange ting han fandt? Og hvordan arbejder en naturvidenskabsmand/kvinde?

Vi starter i udstillingen hvor vi ser Darwins kahyt fra Beagle og taler om hvad man kan finde ud af, ved se på og beskrive dyr – lige som Darwin.
I undervisningslokalet skal eleverne arbejde som Darwin når de samarbejder om at laver enkle klassifikationsøvelser. Eleverne beskriver små dyr og placerer herefter større dyr i forskellige dyregrupper.

  • Klassetrin 0. – 2. kl.
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 45 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 15,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium'

Faglige begreber

Klassifikation, dyregrupper, observation, beskrivelse, dyregrupper

Mål

Målet er at eleverne kan sortere og klassificere dyr i samarbejde med andre elever. Eleverne arbejder med autentiske genstande og undervisningen har fokus på at eleverne forstår at videnskabsfolk altid arbejder sammen.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og hvilke dele af Zoologisk Museum vil I gerne nå at se før eller efter undervisningen?
Planlæg besøgets faglige mål. Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Skal der tages et par billeder undervejs, så I kan genfortælle forløbet for hinanden, når I er tilbage i klassen?

Information

 

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
45 minutter