Besøg med klassen

Tænder - 3.-6.kl.

UNDERSØG: Har alle dyr det samme antal tænder? Hvordan kan tænderne fortælle os hvordan dyrene er i familie med hinanden?

Undervisningen starter i udstillingen hvor eleverne ser på skeletter fra forskellige pattedyr. Vi taler om og ser på ligheder. I undervisningslokalet skal eleverne undersøge og sammenligne dyrs tandsæt. Eleverne laver omhyggelige undersøgelser af kranier fra forskellige rovdyr som hunde, hyæner og de store katte. Ud fra elevernes undersøgelser afgøres det hvem der er i familie med hvem, og hvor dyrene skal placeres i det fælles stamtræ. 

  • Klassetrin 3. - 6. klassetrin
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 45 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 15,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium'

Faglige begreber

Klassifikation, tælle, fællestræk, pattedyr, rovdyr, kranie, tænder

Mål

Målet med undervisningen er at eleverne laver systematiske undersøgelser af kranier og tænder og at eleverne kan nævne fællestræk ved pattedyr og ved rovdyr. På baggrund af deres undersøgelse kan eleverne placerer de undersøgte kranier i et slægtsskabstræ.
Eleverne arbejder med autentiske genstande og undervisning lægger op til at eleverne funderer over dyrs ligheder, forskelle og slægtskab 

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og hvilke dele af museets udstillinger vil I gerne nå at se før eller efter undervisningen?
Planlæg besøgets faglige mål. Stil evt. spørgsmål til eleverne som sætter forforståelsen i gang: fx Hvad er forskellen på pattedyr og andre dyr? 
Hver gruppe af elever tager et arbejdsark med hjem. Arbejdsark er elevernes data fra optællingsarbejdet.
Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan de data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for mere arbejde i klassen og/eller en elevpræsentation?

Information

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
45 minutter