Besøg med klassen

Fossiler - 1.-2.kl.

UNDERSØG. Hvad er en forstening? Hvordan så dyre- og plantelivet ud for millioner af år siden? Er der ligheder mellem fortidige og nutidige planter og dyr?

Eleverne arbejder med fortidigt og nutidigt dyre- og planteliv gennem egne observationer af ægte fossiler og nutidige arter.Vi starter i vores fortællerum, hvor eleverne tages med på en rejse til livet i havet – i en fjern fortid. I undervisningslokalet får eleverne fossiler og effekter fra nulevende dyr i hænderne.

Undersøg - Fossiler

  • Klassetrin 1. - 2. klassetrin
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 45 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 15,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Magasinet’

Faglige begreber

Sammenligninger, fossiler, observation, sammenligning, fossil, fortid/nutid

Mål

Målet er at eleverne kan genkende fossiler og kan lave sammenligninger af fortidigt og nutidigt dyre- og planteliv.
Eleverne arbejder med autentiske genstande og undervisningen lægger op til at eleverne kan fundere over livets mangfoldighed og udvikling gennem millioner af år.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement.
Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det.
Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og hvilke dele af Zoologisk Museum vil I gerne nå at se før eller efter undervisningen?
Planlæg besøgets faglige mål. Stil eventuelt spørgsmål til eleverne som sætter forforståelsen i gang: fx hvad betyder det, at en dyreart er uddød? Hvilke uddøde fortidsdyr kender eleverne? Er der nogen af eleverne som har fundet et fossil (fx et søpindsvin)? Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Skal der tages et par billeder undervejs, så I kan genfortælle forløbet for hinanden, når I er tilbage i klassen?

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
45 minutter