Besøg med klassen

Evolutionens byggesten - 6.-10.kl.

UNDERSØG. Hvordan og hvorfor kan der ske udvikling? Dyr af samme art ser ofte meget ens ud, men er de det?

Eleverne skal lave omhyggelige observationer og beskrivelser af et selvvalgt dyr fra museets samling. Derefter skal eleverne gennemføre en sammenlignende undersøgelse af flere individer fra samme art. Data fra elevernes undersøgelse omsættes til en grafisk model som er udgangspunkt for en diskussion af begreberne naturlig variation, der lægger op til at tale om naturlig selektion. Undervisningen afsluttes i Evolutionsudstillingen, hvor vi finder flere eksempler på variation og tilpasning.

  • Klassetrin 6.-10. klassetrin
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed: 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entré til Zoologisk Museum. Kr. 15,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk Laboratorium'

Faglige begreber

Naturlig variation, anatomi, bygningstræk, observation, beskrivelse

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne kan gennemføre en systematisk undersøgelse og kan omsætte målinger på zoologisk materiale til en grafisk fremstilling. Målet er at eleverne kan relatere begrebet variation til det overordnede evolutionsbegreb og kan påpege mulige fejl og usikkerheder ved de anvendte undersøgelsesmetoder.
Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsområder naturhistoriske museer arbejder med.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement. Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det. Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med? Planlæg besøgets faglige mål. Klarlæg hvad formålet med besøget er. Hver gruppe af elever tager fire arbejdsark med hjem. Arbejdsark 1 er en videnskabelig beskrivelse af et dyr, Arbejdsark to er en illustration af dyret, Arbejdsark 3 er datasæt fra undersøgelsen og arbejdsark 4 er en grafisk fremstilling af data. Overvej hvordan turens skal efterbehandles. Kan den data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?
Før eller efter besøget på Zoologisk Museum kan I se filmen Variation

Information

 

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
1 time, 30 minutter