Undervisningsmateriale

HØ03 - Vækst - øvelser om naturvidenskab og matematik

Hjemmeøvelse. Et tværfagligt projekt mellem matematik og idræt, biologi, økonomi osv. Matematiske modeller bruges til at beskrive sammenhænge.

Øvelsens nummer: Hø03

Nødvendigt faglige forudsætninger:
Matematik

Øvelsen er en del af fakultetets forskning og undervisning indenfor:

Bioteknologi
Klima, energi og miljø
Fødevarer, ernæring og sundhed
Planter, jordbrug og naturressourcer
Politik, økonomi og ulande
Skov, land og byudvikling

Øvelsens formål:
Læreren kan, i stedet, i samarbejde med klassen udvælge de eksempler og øvelser, de ønsker at arbejde med. Hæftet afsluttes med eksempler på temaer, der kan undersøges ved hjælp af vækstmodellerne.

Øvelsens udførsel:
Det er en af intentionerne med gymnasiereformen, at matematik skal kunne indgå i tværfaglige samarbejder med andre fag.

Temaet om idræt lægger op til tværfagligt samarbejde med idræt og rummer megen selvstændig elevaktivitet med indsamling af data.

Temaet om kropsvægt og andre biologiske størrelser hos pattedyr, samt temaet om nedbrydning af rusmidler lægger tilsvarende op til et tværfagligt samarbejde med biologi.

Herudover er der oplagte samarbejdsmuligheder med f.eks. det naturvidenskabelige grundforløb omkring modellering af simple eksperimenter i de naturvidenskabelige fag.

Vækstmodeller er også velegnede til introduktion af de matematiske it-værktøjer, som klassen har til rådighed i form af lommeregnere og matematikprogrammer. Da disse varierer fra klasse til klasse er vejledningen til disse i stedet samlet i en separat "tastevejledning", der kan udskiftes alt efter hvilke værktøjer, man har til rådighed.

Underviser:

Lektor Thomas Vils Pedersen,
Institut for Grundvidenskab og Miljø/Matematik og Datalogi

Særlige oplysninger:

Hæftet ” Vækst” af Thomas Vils Pedersen.

 

Hæftet er udviklet til brug i grundforløbet i gymnasiet. Bestil hæftet gennem LMFK - se under ”Bestilling/Katalog”. Find tastevejledninger under ”Ekstra materiale”.

Hvem, hvor og hvornår

Hvad:
Undervisningsmateriale
Udgivet af:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet