Andre tilbud

Detektion af gener ved PCR (Ø06)

Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.

Forudsætninger: Biologi B

Udbydes næste gang: Uge 46 - 2017

Øvelsen udbydes i følgenede tidsrum:

Mandag 13. november 9-14

Tirsdag 14. november 9-14

Onsdag 15. november 9-14

Torsdag 16. november 9-14

Fredag 17. november 9-14

Varighed: 5 timer

Maksimalt antal elever: Maks 30 elever

Tilmelding: Øvelsen er fuldt booket

Øvelsen er meget populær og er typisk fuldt booket i løbet af få minutter, og muligheden for tilmelding stopper herefter. Der kan blive åbnet igen, hvis en fintælling viser, at der er plads til flere på enkelte dage. Så hold øje med siden, hvis det ikke lykkedes i første omgang.

Vi beder om, at du udelukkende tilmelder din klasse, hvis I rent faktisk har mulighed for at komme på besøg her den ønskede dag. Skriv mulige alternative dage i bemærkningsfeltet ved tilmelding .

OBS: Den første autogenerede bekræftelse, du modtager fra systemet, er ikke en bekræftelse på, at din klasse har fået plads på øvelsen. Den er alene en bekræftelse på, at dit ønske om tilmelding til øvelsen er nået frem til os. Du skal afvente endnu en mail enten med den endelige bekræftelse med dato og tidspunkt eller afslag på tilmeldingen. Der kan gå nogle dage, før denne mail kommer, da der skal pusles med de enkelte tilmeldinger, holdstørrelser og alternative dage, før vi har endeligt overblik over, hvor mange og hvilke klasser, der er blevet plads til på øvelsen. Bliver øvelsen fuldt booket, er det muligt at blive sat på venteliste ved at sende en mail med oplysninger om ønsket dag og antal elever til gymnasiebesoeg@science.ku.dk. Det er ikke muligt at blive skrevet op til øvelserne, før tilmeldingen åbner.

Indhold Øvelsen giver eksempler på, hvordan planter kan ændres ved gensplejsning, og nogle af de perspektiver bioteknologi har indenfor landbrug, samspillet i naturen og forskning indenfor plantebiologi. Under det eksperimentelle arbejde detekterer vi nye gener i gensplejsede gåsemads planter ved brug af PCR.

Udførsel: Øvelsen er en blanding af korte forelæsninger og øvelser i laboratoriet. Da der er ventetid i det eksperimentelle arbejde, vil øvelser, forelæsninger og oplæg om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets uddannelser blive integreret. Hjemmeopgaven gennemgås i fællesskab.

Fra 9.00 - 14.00 inkl. frokostpause (11.45-12.15) og oplæg om fakultetets uddannelser (11.15-11.45).

Materiale til forberedelse: Der vil blive sendt en begrænset mængde relevant læsemateriale, øvelsesvejledning samt en hjemmeopgave ud i forvejen.

Til Hjemmeopgaven i bioinformatik skal I søge informationer på specielle databaser om de to gener I arbejder med i øvelsen.

Forslag til efterbehandling: 

Litteraturforslag til projekter:

Nyttige links:

 

For at vælge foredraget klik her, du vil blive henvist til SCIENCE hvor yderligere information og tilmelding til de forskellige foredrag/øvelser vil være tilgængelig.

Hvem, hvor og hvornår

Hvad:
Andre tilbud
Arrangør:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet