Andre tilbud

Rapportørgener - fra DNA til Bioimaging (Ø09)

Brugen af rapportørgener i moderne cellebiologi.

Forudsætninger: 2.g - 3.g: Skal have indblik i cellens opbygning

Varighed: 4 timer

Udbydes: uge 16 2018 

Øvelsen kører i følgende tidsrum:

Mandag den 16. april 8.30-12.30

Tirsdag d. 17. april 8.30-12.30

Onsdag d. 18. april 8.30-12.30

Torsdag d. 19. april 8.30-12.30

Fredag d. 20. april 8.30-12.30

Maksimalt antal elever: 24

Tilmelding: Der er særskilt tilmelding til denne øvelse. Pladserne tildeles først-til-mølle. Hold dig orienteret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Øvelsen er meget populær og er typisk fuldt booket i løbet af få minutter, og muligheden for tilmelding stopper herefter. Der kan blive åbnet igen, hvis en fintælling viser, at der er plads til flere på enkelte dage. Så hold øje med siden, hvis det ikke lykkedes i første omgang.

Vi beder om, at du udelukkende tilmelder din klasse, hvis I rent faktisk har mulighed for at komme på besøg her den ønskede dag. Skriv mulige alternative dage i bemærkningsfeltet ved tilmelding .

OBS: Den første autogenerede bekræftelse, du modtager fra systemet, er ikke en bekræftelse på, at din klasse har fået plads på øvelsen. Den er alene en bekræftelse på, at dit ønske om tilmelding til øvelsen er nået frem til os. Du skal afvente endnu en mail enten med den endelige bekræftelse med dato og tidspunkt eller afslag på tilmeldingen. Der kan gå nogle dage, før denne mail kommer, da der skal pusles med de enkelte tilmeldinger, holdstørrelser og alternative dage, før vi har endeligt overblik over, hvor mange og hvilke klasser, der er blevet plads til på øvelsen. Bliver øvelserne fuldt booket, er det muligt at blive sat på venteliste ved at sende en mail med oplysninger om ønsket dag og antal elever til gymnasiebesoeg@science.ku.dk. Det er ikke muligt at blive skrevet op til øvelsen, før tilmeldingen åbner.

 

Formål:

At illustrere brugen af rapportørgener i moderne cellebiologi.

”GFP”, et fluorescerende protein, der stammer fra vandmand, har revolutioneret forskningen indenfor cellebiologi. GFP er et rapportørprotein og bruges til at se, hvor og hvornår gener er udtrykt. I øvelsen arbejder vi med GFP på både DNA og organismeniveau.

Udførsel: Øvelsen indbefatter to dele:

1)    Oprensning af genomisk DNA fra planter og restriktionsanalyse af plasmid DNA

2)    Visualisering af rapportørgener og cellestrukturer med bioimaging

Billeder fra mikroskopering samt materiale fra gelanalyser af restriktionsskæringen udleveres til videre diskussion og rapportskrivning.

Forgår i tidsrummet kl. 8.30-12.30

 

Materiale til forberedelse: Øvelsesvejledning fremsendes ved henvendelse til undervisere.

Forslag til efterbehandling: Vi udleverer billeder (elektronisk) fra elevernes egne forsøg, dvs. af planter og gær celler, som udtrykker reporter gener. De vil endvidere også få et billede af agarosegelen med deres restriktionsanalyse af plasmider. Begge dele kan bruges til efterfølgende rapportskrivning. I vores øvelsesvejledning er der lavet forslag til et rapportskema. Det er vores erfaring, at en efterfølgende skriftlig rapport virker meget motiverende på elevernes engagement.

 

For at vælge foredraget klik her, du vil blive henvist til SCIENCE hvor yderligere information og tilmelding til de forskellige foredrag/øvelser vil være tilgængelig.

Hvem, hvor og hvornår

Hvad:
Andre tilbud
Arrangør:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet