Besøg med klassen

Spektroskopi (Ø04)

Spektroskopi - et stærkt lægemiddelkemisk værktøj

Heldagskursus med en teoretisk del, hvor eleverne introduceres til IR- og NMR-spektroskopi og med eksempler på, hvordan spektroskopi har været anvendt i lægemiddelforskning, og en praktisk del, hvor eleverne identificerer organiske forbindelser ud fra spektre.

Nødvendige forudsætninger: Grundlæggende begreber inden for spektroskopi skal være gennemgået som et led i gymnasiets kemiundervisning.

Supplerende materiale: Diverse lærebøger anvendt til spektroskopiundervisningen i gymnasiet bringes med til kurset.

Foredragets indhold: De forskellige spektroskopiformer, specielt NMR-spektroskopi, men også UV- og IR-spektroskopi samt massespektrometri, er blevet vigtige redskaber i forbindelse med udvikling af lægemidler.

Spektroskopi anvendes også til identifikation samt til påvisning og måling af organiske forbindelser inden for miljøkemi, levnedsmiddelkemi og petrokemi.

Det foreliggende kursus indeholder en teoretisk del og en praktisk del:

  • Den teoretiske del indledes med en introduktion til IR- og NMR-spektroskopi. Dernæst vil der blive gennemgået nogle konkrete eksempler på, hvorledes spektroskopi har været anvendt i lægemiddelforskning.
  • I den praktiske del inddeles eleverne i hold, hvor de arbejder med identifikation af organiske forbindelser ud fra udleverede IR, 1H NMR- og 13C NMR-spektre samt øvrige relevante data. Desuden vil eleverne se, hvorledes NMR-spektre optages.

Nogle af opgaverne kan formuleres, så de kan anvendes til en skriftlig opgave i forbindelse med undervisningen i spektroskopi på gymnasiet.

Kursusplan: 

  • Kl. 08.45 - 09.45 Orienteringsoplæg om uddannelsen
  • Kl. 09.45 - 10.45 Gennemgang af forskellige spektroskopiformer med særlig vægt på IR spektroskopi
  • Kl. 10.45 - 12.00 Gennemgang af NMR spektroskopi
  • Kl. 12.00 - 12.30 Frokost 
  • Kl. 12.30 - 13.00 Rundvisning i NMR kælderen
  • Kl. 13.00 - 13.30 State-of-the-art indenfor naturstofkemiske forskningsprojekter 
  • Kl. 13.30 - 16.00 Opgaveregning

Underviser: Dan Stærk, Institut for Lægemiddeldesign og Farmakologi

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
6 - 30
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
PhamaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Arrangør:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
Foreslå selv et tidspunkt
Der kan være begrænsninger for hvilke dage, besøget kan lade sig gøre - se beskrivelse af besøget.
Varighed:
7 timer, 30 minutter