Besøg med klassen

Fremstilling af lægemidler (Ø01)

School of Pharmaceutical Sciences (PharmaSchool) inviterer til en øvelsesdag med lægemidler som omdrejningspunkt.

Farmaci kan oversættes til læren om fremstilling af lægemidler. Et vigtigt aspekt i farmacien er den tekniske formulering – sammensætning – af lægemidlet.

Bag udvikling af lægemidler ligger en afvejning af præparatets gavnlige effekt mod de risici og ulemper, der er ved præparatets bivirkninger. Billedet kompliceres yderlige af, at bivirkningerne kan være forskellige fra person til person og at de kan påvirkes af anden medicinindtagelse. I sidstnævnte tilfælde taler vi om lægemiddelinteraktion. Stoffer, og dermed også lægemiddelstoffer, kan interagere med andre stoffer. Fx kan visse antibiotika i kombination med kolesterolsænkende midler føre til nedbrydning af muskelvæv. I andre tilfælde kan interaktionen udnyttes positivt.

Med udgangspunkt i kemien og farmakologien bag stoffet ibuprofen gennemgås og diskuteres, hvorfor forskellige patienter har behov for forskellige lægemiddelformer, og hvordan dette efterleves i teori og praksis.
 

Program for dagen (kl. 9.30-15.15)

Efter en kort introduktion til farmaceutuddannelsen gennemgås udviklingsprocessen fra idé til lægemiddel. Vi inddrager eleverne, når vi behandler nogle af de afgørende grundsten for at forstå lægemiddeludvikling. Hvordan virker lægemidler i kroppen og hvad påvirker virkningen? Og hvordan sammensætter man lægemidler, så der opnås præcis den virkning, man ønsker med minimale bivirkninger?

Eleverne skal desuden besvare en række forberedelsesspørgsmål med det formål at give dem en bedre forståelse for teori og dilemmaer i lægemiddelfremstilling og formulering. Overvejelser de skal bruge i laboratoriet efterfølgende.

I laboratoriet arbejder eleverne i grupper med hver deres lægemiddelformulering.

Afsluttende svarer eleverne på en række diskussionsspørgsmål og gennemgår kort gruppernes resultater.

Når dagen er slut, skulle de derfor gerne have fået en dybere forståelse for teori og praksis ved deres formulering samt evalueret kvalitativt og kvantitativt på deres resultat i laboratoriet.

 

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 26
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
PhamaSchool (Universitetsparken)
Universitetsparken 2
2100 København
Arrangør:
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
  • 07.10.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 11.10.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 01.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 12.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 14.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 20.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 27.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 28.11.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser
  • 02.12.2019 09:30 - 15:30 26 ledige pladser