Andre tilbud

Skolebaseret kursus om peer feedback

Nu har du og dine kolleger på gymnasierne mulighed for at få mere viden og konkrete redskaber til at bruge peer feedback i undervisningen.

Om peer feedback

På retorikstudiet trænes de studerende i 'peer feedback' (= det at elever og studerende giver hinanden feedback), og peer feedback bruges løbende på de fleste kurser. På den måde får hver enkelt studerende oftere feedback end hvis kun underviseren stod for at give den. Det giver også de studerende en værdifuld kompetence, nemlig den at kunne give feedback. Og de får trænet deres evne til at bedømme og forbedre det de selv skriver eller siger. 

Hvis I gerne vil høre mere om peer feedback, hvad det er, hvorfor det kan være en god idé at bruge det, og hvordan man kan gøre helt konkret, kan i sende en forespørgsel til kristinebe@hum.ku.dk og høre om muligheden for et oplæg om peer feedback - enten hos jer på gymnasiet eller på Københavns Universitet, Søndre Campus. 

Pris aftales individuelt. 

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
5 - 100
Hvad:
Andre tilbud
Hvor:
På jeres skole
Arrangør:
Det Humanistiske Fakultet