Vi er ved at flytte til nyt system.

Gå til fokus.ku.dk for at finde det nye system.

Besøg med klassen

Ø06: Detektion af gener ved PCR i gensplejsede og ikke gensplejsede planter.

Vi skal detektere gener i gensplejsede planter ved hjælp af gen-opformeringsteknikken Polymerase Chain Reaction (PCR).

Øvelsen giver eksempler på, hvordan planter kan ændres ved gensplejsning og nogle af de perspektiver bioteknologi har inden for landbrug, samspillet i naturen og forskning indenfor plantebiologi. Under det eksperimentelle arbejde detekterer vi nye gener i gensplejsede gåsemads planter ved brug af PCR.

Øvelsen er en blanding af korte forelæsninger og øvelser i laboratoriet. Da der er ventetid i det eksperimentelle arbejde, vil øvelser, forelæsninger og oplæg om Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets uddannelser blive integreret. Hjemmeopgaven gennemgås i fællesskab. Fra 9.00 - 14.00 inkl. frokostpause (11.45-12.15) og oplæg om fakultetets uddannelser (11.15-11.45).

Forberedelse
Der vil blive sendt en begrænset mængde relevant læsemateriale, øvelsesvejledning samt en hjemmeopgave ud i forvejen.

Til Hjemmeopgaven i bioinformatik skal I søge informationer på specielle databaser om de to gener I arbejder med i øvelsen.

Forslag til efterbehandling på gymnasiet

Øvelsen er velegnet til en større skriftlig opgave i biologi.

Desuden kan følgende artikler læses:

Litteraturforslag til projekter

Nyttige links

 

Forudsætninger: Biologi B

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
1 - 30
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Frederiksberg Campus
Thorvaldsensvej 40
1871 Frederiksberg C
Arrangør:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet - Besøg med klassen
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
5 timer