Besøg med klassen

DNA & liv - invasive arter

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at analysere data og prøver til brug i forskningen.

Undervisningsforløbet DNA & liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasieklasser. Deltagelsen i DNA & liv giver klassen en enestående mulighed for at arbejde aktivt med molekylærbiologi, biodiversitet, økologi og populationsbiologi.

I DNAlab arbejder eleverne med artsbestemmelse og metodesammenligning. Ved hjælp af realtime-PCR og artsspecifikke primere og prober undersøger de miljø-DNA fra havvand og eftersøger DNA fra udvalgte invasive og almindelige arter. Desuden arbejder eleverne med klassisk artsbestemmelse af fisk ved hjælp af morfologiske karakteristika. Eleverne analyserer og fortolker selv deres resultater, som de får med hjem til efterbearbejdning på skolen.

Har du og din klasse allerede selv deltaget i feltarbejde og indsamlet prøver og data fra et lokalt vandmiljø, så notér jeres prøvenummer i kommentarfeltet, når du booker. Prøvenummeret har vi sendt dig på mail, da vi modtog din prøve. Det består af ni tegn og ser således ud DL2020xxx.

OBS: Vi har flyttet DNAlab til nye lokaler på Zoologisk Museum. Det betyder, at vi har plads til max 24 elever pr. dag. Antal ledig pladser er ledige elevpladser for den pågældende dato. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.

Se praktiske oplysninger om besøget her.

Læs mere på www.dnaogliv.dk eller skriv til dnalab@snm.ku.dk

Betaling: Udfyld, print og medbring EAN-blanketten på forhånd. Link til EAN-blanket.

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø | Biologi og bioteknologi | 6,5 time | max 24 elever |  100 kr. pr. elev

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
1 - 24
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
DNAlab
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15
2100 København
Arrangør:
SCIENCE - DNAlab
Hvornår:
  • 28.10.2020 09:00 - 15:30 1 ledig plads
  • 03.11.2020 09:00 - 15:30 2 ledige pladser
  • 04.11.2020 09:00 - 15:30 1 ledig plads
  • 11.11.2020 09:00 - 15:30 3 ledige pladser
  • 12.11.2020 09:00 - 15:30 1 ledig plads
  • 18.11.2020 09:00 - 15:30 5 ledige pladser
  • 26.11.2020 09:00 - 15:30 4 ledige pladser
Pris:
100,00