Besøg med klassen

DNA & liv - invasive arter

DNA & liv tager gymnasieelever med helt tæt på forskningen og ind i forskernes maskinrum. Her er de med til at analysere data og prøver til brug i forskningen.

Undervisningsforløbet DNA & liv består af et heldagsbesøg i DNAlab, Statens Naturhistoriske Museums undervisningslaboratorium for gymnasieklasser. Deltagelsen i DNA & liv giver klassen en enestående mulighed for at arbejde aktivt med molekylærbiologi, biodiversitet, økologi og populationsbiologi.

I DNAlab arbejder eleverne med artsbestemmelse og metodesammenligning. Ved hjælp af realtime-PCR og artsspecifikke primere og prober undersøger de miljø-DNA fra havvand og eftersøger DNA fra udvalgte invasive og almindelige arter. Desuden arbejder eleverne med klassisk artsbestemmelse af fisk ved hjælp af morfologiske karakteristika. Eleverne analyserer og fortolker selv deres resultater, som de får med hjem til efterbearbejdning på skolen.

Har du og din klasse allerede selv deltaget i feltarbejde og indsamlet prøver og data fra et lokalt vandmiljø, så angiv gerne dette i kommentarfeltet. 

OBS: Vi har flyttet DNAlab til nye lokaler på Zoologisk Museum. Det betyder, at vi har plads til max 24 elever pr. dag. Antal ledig pladser er ledige elevpladser for den pågældende dato. Flere klasser kan tilmeldes samme dag, max 24 elever i alt.

Covid-19-forbehold: Undervisningen i DNA & liv tilbydes i det omfang som er gældende under nuværende retningslinjer. Derfor bedes lærerer tage forbehold for gældende retningslinjer på egen skole, samt at det kan være nødvendigt at aflyse undervisninger i tilfælde af skærpede forhold. Følgende forbehold er gældnende for undervisningen: 

 • Der er kan kun udføres én booking pr. undervisningsdag. Dvs. at der kun er mulighed for én skole i laboratoriet ad gangen. 
 • Undervisningsforløbet  tillader klasser på maksimalt 24 elever. 
 • Elever eller lærer der oplever symptomer på smitte må ikke møde op til undervisningen i DNA & liv. 
 • Klassens lærer skal sørger for at alle elever og lærere kan fremvise et gyldigt coronapas samt ID
 • Alle elever og lærer skal bære mundbind under hele undervisningen samt ved færden på museets indendørs arealer. 
 • Det anbefales at eleverne holder 1 meters afstand - også i pauserne. 
 • Vask hænder hyppigt og brug håndsprit. 
 • Undgå bevægelse rundt i lokalerne. 
 • Undgå berøring med fælles kontaktflader. Fælles kontaktpunkter vil jævnligt bliver aftørret med sprit. 
 • Hold afstand ved gennemgang i smalle passager.
 • Undgå berøring med museets genstande, og vis hensyn over for andre gæster.
 • Færden i museets udstillinger må være i grupper af max. 10 personer.
 • I DNAlab bruges normale laboratoriemæssige værnemidler såsom kittel og engangshandsker. 

Se opdateret covid-19-tiltag for undervisningen i DNA & liv HER

Se praktiske oplysninger om besøget her.

Læs mere på www.dnaogliv.dk eller skriv til dnalab@snm.ku.dk

Betaling: Udfyld, print og medbring EAN-blanketten på forhånd. Link til EAN-blanket.

Zoologisk Museum, Universitetsparken 15, København Ø | Biologi og bioteknologi | 6,5 time | max 24 elever |  100 kr. pr. elev

OBS! Der er ikke flere ledige datoer til undervisning i februar og marts 2021. 

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
1 - 24
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
DNAlab
Zoologisk Museum, Universitetsparken 15
2100 København
Arrangør:
SCIENCE - DNAlab
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
6 timer, 30 minutter
Pris:
100,00