Vi er ved at flytte til nyt system.

Gå til fokus.ku.dk for at finde det nye system.

Besøg med klassen

Bioteknologi – fremtidens grønne medicinfabrikker

Planters biologi og kemiske stoffer er selve grundstenen til livet på Jorden og kan være både mad, gift og medicin.

Normalt når vi tænker på kemikalier tænker vi på store fabrikker og forurenede åer, men verdens bedste kemikere er i virkeligheden grønne – de er planter. Planter har over millioner af år udviklet et utroligt system af små kemikaliefabrikker, som vi kalder enzymer. Ved hjælp af enzymer kan planten lave alverdens kemikalier.

Nogle af dem kan bruges som medicin, og det er taksol et godt eksempel på. Taksol kommer fra taksttræers bark og bruges mod kræft, men det er svært at få nok af det. Hvad nu, hvis man kunne flytte de enzymer fra takstræer, der laver taksol, over i hurtigtvoksende alger? Ved hjælp af de nyeste teknikker indenfor genteknologi er vi i stand til at bruge planternes utrolige evner som kemikere til at lave kemikalier vi selv kan bruge. Kom ind på SCIENCE Skoletjeneste og hør om fremtidens grønne medicinfabrikker.

 

Forbedelsesmateriale

På vores hjemmeside giftigeplanter.ku.dk findes al det forberedelsesmateriale som klassen skal bruge. 

Materialet består mere specifikt af disse links, der fungerer som en introduktion til besøget:

Eleverne skal...

  • Se intro-videoen om giftige planter og deres egenskaber, som både kan være dødeligt giftige, og samtidigt helbredende.
  • Se videoen, hvor planteforskeren Camilla fra Københavns Universitet fortæller om, hvordan syntesebiologi fungerer i laboratoriet og hvordan det måske kan være med at til blive en del af fremtidens bæredygtige løsninger på medicinfremstilling.
  • Læse afsnittet om terpener - de specialiserede plantestoffer.
  • Læse afsnittet om syntesebiologi, der er et felt inden for biologien, som beskæftiger sig med, kunstigt, at syntetisere, eller danne, komplekse biologiske forbindelser ud af simple kemiske stoffer.

 

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
10 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
SCIENCE Skoletjeneste -Frederiksberg
Thorvaldsensvej 40, opgang 8, lokale G54, E54 og D54
1871 Frederiksberg C
Arrangør:
Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets Skoletjeneste
Hvornår:
  • 11.10.2021 12:15 - 14:45 28 ledige pladser
  • 15.10.2021 09:15 - 11:45 28 ledige pladser
  • 15.10.2021 12:15 - 14:45 28 ledige pladser