Vi er ved at flytte til nyt system.

Gå til fokus.ku.dk for at finde det nye system.

Besøg med klassen

Besøg Økonomi - Flexicurity

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Flexicurity'

Fagligt oplæg: Flexicurity

Danmark er der lav ansættelsesbeskyttelse og høje dagpenge. Der er fleksibilitet og sikkerhed. Det er årsagen til, at arbejdsløsheden i Danmark er lavere end i de fleste andre landet. Hvor meget er der om det udsagn? Hvad er der af fordele og ulemper ved den måde, arbejdsmarkedet er indrettet på her i landet? Hvor meget empirisk belæg er der for, at der er fordele ved "flexicurity"?

Især relevant for fag: Samfundsfag

Foredragsholder: Lektor Daniel le Maire

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
Min. 20
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
CSS
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Arrangør:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
Foreslå selv et tidspunkt
Der kan være begrænsninger for hvilke dage, besøget kan lade sig gøre - se beskrivelse af besøget.
Varighed:
1 time, 45 minutter