Besøg med klassen

Besøg Økonomi - Hvorfor nogle lande er rige og andre fattige

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Hvorfor er nogle lande rige og andre lande fattige?'

Fagligt oplæg: Hvorfor er nogle lande rige og andre lande fattige?

Indkomstulighederne i verden er enorme - det er en kendt sag. Men er uligheden mellem den fattige og den rige del af verden voksende, og bliver der flere og flere, der lever under fattigdomsgrænsen, som det ofte hævdes? Hvad kan den økonomiske videnskab egentlig sige om de helt centrale spørgsmål: Hvorfor er nogle lande fattige og andre rige? Hvad kan et fattigt land gøre for at starte en vækstproces, der gradvist kan føre det ud af fattigdommen? Foredraget vil forsøge at give et indtryk af noget af det, som økonomisk teori og empiri kan bidrage med til besvarelse af sådanne spørgsmål.

Især relevant for fag: Matematik , Samfundsfag , Historie

Foredragsholder: Lektor Thomas Markussen

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
Min. 20
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
CSS
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Arrangør:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
Foreslå selv et tidspunkt
Der kan være begrænsninger for hvilke dage, besøget kan lade sig gøre - se beskrivelse af besøget.
Varighed:
1 time, 45 minutter