Besøg med klassen

Besøg Økonomi - Får politikere for meget i løn?

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Får politikere for meget i løn?'

Fagligt oplæg: Får politikere for meget i løn?

Med jævne mellemrum støder man på diskussioner om, hvorvidt folketingsmedlemmer og ministre får for meget i løn. Dette foredrag bruger økonomisk teori og metode til at belyse spørgsmålet omkring, hvad der er det rette lønniveau for politikere. Først gennemgås forskellige grunde til, at det kunne være en god ide at have et højere eller lavere lønniveau for politikere. Dernæst gennemgås en række nye empiriske studier, som underøger effekten af politikeres lønniveau i praksis.

Især relevant for fag: Samfundsfag

Foredragsholder: Forskningsadjunkt Nicolaj A. Harmon

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
Min. 20
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
CSS
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Arrangør:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
Foreslå selv et tidspunkt
Der kan være begrænsninger for hvilke dage, besøget kan lade sig gøre - se beskrivelse af besøget.
Varighed:
1 time, 45 minutter