Besøg med klassen

Besøg Økonomi - Economics and Psychology (OBS: Kun engelsk)

Besøg Økonomisk Institut med en eller flere gymnasieklasser og hør det faglige oplæg 'Economics and Psychology' (OBS: Oplægget udbydes kun på engelsk)

Fagligt oplæg: Economics and Psychology (OBS: Oplægget udbydes kun på engelsk)

In recent times the global `financial’ and `economic crisis’ has been at the center of attention in the media triggering an intense discussion about its underlying causes and possible ways out. Two very fundamental questions that lie at the heart of this discussion are: (i) What motivates people when making e.g. consumption and investment decisions? (ii) How do people make these decisions, i.e. what kind of information do people use and how do they process this information when making consumption and investment decisions? Economic theory explores these questions that lie at the crossroad between economics, mathematics and psychology. More precisely, economics tries to identify the psychological driving forces underlying our daily consumption and investment decisions, incorporates them in mathematical models and explores their influence on the development of economies in general as well as the creation of periods of booms and crises in particular. This lecture concentrates on this crossroad. It will give an insight in how economics combines mathematics and psychology to better understand the functioning of our economies.

Især relevant for fag: Matematik , Samfundsfag

Foredragsholder: Lektor Alexander Sebald

Besøgsordning på Økonomisk Institut

Forskningen er til for samfundet, og vi vil meget gerne dele vores viden og nyeste forskningsresultater med din gymnasieklasse.

Besøgsordningen giver dig og din STX-, HF-, HTX, eller HHX-klasse mulighed for at komme på besøg og diskutere et økonomisk emne med en forsker.

Efter det faglige oplæg har vi tid til spørgsmål og debat. Og senere fortæller en studerende lidt bredere om økonomistudiet. Der kan I også blive klogere på økonomistuderendes erfaringer med studie, studenterjob og lignende,

Det samlede arrangement varer 1 time og 45 minutter.

OBS: Da foredragsholderen ikke altid er tilgængelig på et givet tidspunkt, er det vigtigt, at I tilmelder jer flere oplæg på Økonomisk Institut, samt angiver andre mulige tidspunkter for jer i kommentarfeltet.

Bemærk at din bestilling først er bindende, når du har modtaget en bekræftelse fra den ansvarlige arrangør fra Københavns Universitet.

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
Min. 20
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
CSS
Øster Farimagsgade 5
1353 København K
Arrangør:
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Hvornår:
Foreslå selv et tidspunkt
Der kan være begrænsninger for hvilke dage, besøget kan lade sig gøre - se beskrivelse af besøget.
Varighed:
1 time, 45 minutter