Besøg med klassen

Naturvidenskabelig metode - i praksis

Hvordan bliver vi klogere på naturen? Hvad er videnskabelig metode? I dette undervisningsforløb arbejder eleverne aktivt og refleksivt med væsentlige dele af naturvidenskabelig metode.
  • Klassetrin: NV samt biologi B og C
  • Antal elever: 8 – 28
  • Varighed; 90 min. Der er ingen pause i forløbet
  • Form: Genstandsbaseret undervisning
  • Pris: Gratis, når der er betalt entre til Zoologisk Museum. Kr. 25,- pr elev, læreren er gratis
  • Adresse: Zoologisk Museum
  • Mødested: ’Naturhistorisk laboratorium'

Faglige begreber:
Naturvidenskabelig metode; datakvalitet; beskrivelse; hypotese; undersøgelse; fejlkilder

Mål

Målet med undervisningen er, at eleverne planlægge og gennemføre en systematisk undersøgelse. Målet er desuden, at eleverne kan perspektivere deres undersøgelse i forhold til naturvidenskabelig praksis og metode og at de kan opliste og evt. analysere fejlkilder og usikkerheder i deres undersøgelse. Eleverne får kendskab til naturhistoriske museers samlinger og de forskningsmetoder naturhistoriske museer arbejder med.

Forventninger

Du og din klasse kan forvente at møde en velforberedt og faglig dygtig museumsunderviser, som møder eleverne med forventning om fagligt engagement. Vores forventning til dig som lærer, er at I kommer i god tid til museet, så undervisningen kan starte til tiden. Undervejs i undervisningen er vi afhængige af dit nære kendskab til eleverne: Ved gruppearbejde kan du med fordel have delt grupperne på forhånd, og vurdere hvor i rummet grupperne er bedst placeret. Når elevgrupperne arbejder selvstændigt med det praktiske arbejde, er det meget værdsat hvis du støtter de grupper, som du ved kan have behov for det. Endelig vil vi også gerne opfordre dig til at gribe chancen for at observere din klasse – ofte ser man nye sider af eleverne, når de er i uvante rammer.

Forberedelse

Planlæg turen praktisk: Hvilke grupper skal eleverne arbejde i? Hvornår skal der spises frokost og er der andre opgaver på museet eleverne skal arbejde med? 
Planlæg besøgets faglige mål. Hver gruppe af elever tager tre arbejdsark med hjem: Arbejdsark 1 er hypotese og forudsigelse samt noter , Arbejdsark 2 er en skitse af forsøgsopstilling samt noter til undersøgelsesdesign og metode, Arbejdsark 3 er datasæt fra undersøgelsen. Overvej hvordan besøget skal efterbehandles. Kan den data I tager med hjem fra besøget være udgangspunkt for en rapport eller en elevpræsentation?

Hvem, hvor og hvornår

Antal:
8 - 28
Hvad:
Besøg med klassen
Hvor:
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Arrangør:
SCIENCE - ZOOLOGISK MUSEUM
Hvornår:
Der er i øjeblikket ikke nogen tidspunkter der er åbne for tilmelding på dette tilbud
Varighed:
1 time, 30 minutter